EDC Kranj

Novice

ODDAJA VLOG ZA ŠTIPENDIJE DO 20. 9. 2017

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendija za deficitarne poklice je namenjena vsem, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, za šolsko leto 2017/18.

Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2017/2018 do izteka izobraževalnega programa. Podeljenih bo 1000 štipendij.

Rok prijave / oddaje vloge: od 15. junija 2017 do vključno 20. septembra 2017.

Pogoji razpisa: Dijaki/Udeleženci izob. morajo biti v šolskem letu 2017/2018 prvič vpisani v prvi letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati ostale razpisne pogoje (priloge).

Štipendije bodo za poklice, ki jih izvajamo na EDC-ju:

  • kamnosek,
  • zidar/zidarka
  • tesar/tesarka
  • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
  • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
  • pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
  • dimnikar/dimnikarkaVlogo je potrebno vložiti na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom »za 230. Javni razpis ŠDP« od 15.6.2017 do vključno 20.9.2017.Merila za izbor (izbirni postopek): Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo izbrani po naslednjih merilih:
  • Priloge k vlogi (za rezidente Slovenije): Fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017 (oz. zadnjega šolskega leta, ki ga je dijak zaključil / opravil).
  • Višina štipendije znaša 100,00 EUR mesečno.
 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.
 • Pomembne informacije:
 • štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka,
 • štipendija ne vpliva na plačilo dohodnine, saj je tovrstna štipendija oproščena plačila dohodnine v skladu s 1. točko 25. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2,
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice,
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close