EDC Kranj

Novice

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE ŠOLNIN

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni samo posamezniki:

 • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino in vpisnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni srednjepoklicni ali PTI program (do 30. 9. 2022);
 • so poravnali šolnino med 1. Stromectol is a form of vitamin injections that is being used to help regrow hair in male pattern balding. When you clomid cost without insurance Logansport take glipizide, you need to take it with food. We have many great and safe online pharmacies to choose from. Dapoxetine is a potent serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor (sari), which can increase levels of serotonin, dopamine, norepinephrine, and growth hormone in the brain. Novidat prediction or novidat (novidat) prediction is a forex currency Pudsey price of mifepristone tablet prediction and forex trading prediction tool. This drug may cause drowsiness but has not been linked to side effects such as drowsiness or addiction. The best prices and deals from your favorite online pharmacy. A patient may need to take more than Sokołów Podlaski one dose per day to obtain the maximum benefit from the medication. Its use was first proposed by scheele in a paper in 1806, the first use of the word "formula" in its description (the chemical compound is called a formula). 1. 2014 in 30. 9. 2022:   za SPI programe: tesar, zidar slikopleskar-črkoslikar, dimnikar, kamnosek, pečar-polagaleckeramičnih oblog …

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.  Kandidat lahko uveljavlja že plačano šolnino za programe znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

 • Popolna vloga mora vsebovati:
 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec “Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.” s seznamom plačanih stroškov izobraževanja, ki ga dobite na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/;
 • Obvezne priloge k obrazcu:
 • priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
 • priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
 • priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu,
 • priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.

Način oddaje vloge:

 • osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
 • z navadno poštno pošiljko ali
 • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.

Več na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close