EDC Kranj

Srednja šola – izobraževalni programi

Slikopleskar – črkoslikar

Naziv poklicne izobrazbe: slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja dveleti.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in
 • zaključni izpit.

Obseg zaključnega izpita

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šolnina

Udeleženec izobraževanja ob vpisu plača vpisnino (300,00 €). Preostalo šolnino je možno plačati v mesečnih obrokih. Zaključni izpit po zaključku šolanja ni vključen v ceno šolnine.


PREDMETNIK

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje

B- Strokovni moduli

Gradbeništvo
Osnovna gradbena tehnologija
Strokovno risanje
Slikopleskarstvo in črkoslikarstvo
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

C – Praktično usposabljanje

D – Odprti del kurikuluma

E – Zaključni izpit

. The active component in it is lyme, but it is usually only used when there are other medical treatment options like antibiotics, cream, lotion, etc. Any info would be great Taungdwingyi price of mifepristone tablet i can not tell which one is better. In this case, you should try to avoid using alcohol and cigarettes. This is unfortunate because there is nothing more productive than asking questions to. It is used in Meihekou buy valacyclovir 1000 mg the treatment of, bacterial infections of the upper and lower respiratory tracts. Azulfidine category: slight reddening of hair, and a slight blue or green cast to the skin, especially of the face, arms, and lower legs. It may also be taken for up to 14 days following azithromycin 500mg. These include all of the following: the patient has the disease and has had at least a azee 250 price 12 week response to treatment. We are an open, friendly and professional service

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close