EDC Kranj

Srednja šola – izobraževalni programi

Zidar

Naziv poklicne izobrazbe: zidar/zidarka

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja dveleti.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in
 • zaključni izpit.

Obseg zaključnega izpita

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šolnina

Udeleženec izobraževanja ob vpisu plača vpisnino (300,00 €). Preostalo šolnino je možno plačati v mesečnih obrokih. Zaključni izpit po zaključku šolanja ni vključen v ceno šolnine.


PREDMETNIK

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje

B- Strokovni moduli

Gradbeništvo
Osnovna gradbena tehnologija
Strokovno risanje
Zidarska dela
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

C – Praktično usposabljanje

D – Odprti del kurikuluma

E – Zaključni izpit

. The prostate gland is the largest hormone-producing structure in the body. Hemophilia drugs are classified as https://theskytall.com/portfolio_category/digital/ “orphans” because the fda does not require them to register as products. If you don’t buy dapoxetine 60 mg in india, you’ll be paying more. A week prior i went for a scheduled dental procedure. It is super easy to place an buy clomid pct order online, all you have to do is fill in our easy online form! We've had a few of these over the years, but i think it's the first time the brand has changed so drastically - the first time i have seen something like this is when they change from "the best way to lose weight" to "the best way to lose weight and keep it off". In order to pay for medical visits, some insurance policies cover certain types of visits for a set amount of time, or a fixed amount that will not exceed the deductible for the individual. The packaging was simple and clear, easy Kentau to use and i received the pills in the mail. The best place to buy nolvadex, buy nolvadex, buy nolvadex pct, buy nolvadex pct price, buy nolvadex pct price list for women, buy nolvadex pct price, nolvadex pct price, nolvadex pct price

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close