EDC Kranj

Srednja šola – izobraževalni programi

Tesar

Naziv poklicne izobrazbe: tesar/tesarka

Trajanje izobraževanja

 • Izobraževanje traja dveleti.
 • Program prekvalifikacije traja eno leto.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti

 • obveznosti praktičnega usposabljanja z delom in
 • zaključni izpit.

Obseg zaključnega izpita

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šolnina

Udeleženec izobraževanja ob vpisu plača vpisnino (300,00 €). Preostalo šolnino je možno plačati v mesečnih obrokih. Zaključni izpit po zaključku šolanja ni vključen v ceno šolnine.


PREDMETNIK

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje

B- Strokovni moduli

Gradbeništvo
Osnovna gradbena tehnologija
Strokovno risanje
Tesarstvo
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

C – Praktično usposabljanje

D – Odprti del kurikuluma

E – Zaključni izpit

. Goodrx amoxicillin 875 mg, merck: merck announced on tuesday the launch of zermo, a new combination of omadacycline and ceftazidime for patients with serious or complicated infections, including those with mdr, xdr, and severe community-associated mrsa infections. Azithromycin and its Durant derivatives are used in the treatment of community-acquired pneumonia. If you have a blood clot, your doctor may recommend a blood thinner (clopidogrel, warfarin or a direct-acting vitamin k antagonist like acenocoumarol). This product is only available for a short period of time (from the date that you receive it). The cheapest generic drugs can be available in the market for a get clomid over the counter Wellington fraction of the cost of the brand name drug. You can also call them directly to check on your prescriptions: (800) 876-6937. You should never try different drugs that have been tried before you buy such drugs from someone without a prescription from a doctor. I would like to stop taking the medication https://okangatrumpeters.com/sabanci-university-scholarships-for-international-students-2022-2023/ and get back to my normal life, but i cannot afford to. Lilly australia pty ltd does not currently have any commercial interests in the development of new drugs

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close