EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Gradbeništvo

Študij je ovrednoten s 120 KT.

Strokovni naziv: inženir/ka gradbeništva

Prenovljeni program GRADBENIŠTVO omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa.

Vpisni pogoji

Končan 4-letni srednješolski program z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo/ splošno maturo.

Pomembna novost v višješolskem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja.

 • Študij traja dve leti. Sledi izdelava in zagovor diplomske naloge.
 • Študijski program je ovrednoten s 120 kreditni točkami po sistemu ECTS.
 • Predavanja so organizirana dvakrat tedensko po pet šolskih ur v popoldanskem času, od ponedeljka do petka, in potekajo v strnjeni obliki.
  Po zaključku predavanj sledi izpit.
 • Za vsak predmet EDC Višja strokovna šola priskrbi skripto.
 • Če niste zaposleni, si lahko obvezno praktično izobraževanje organizirate sami oziroma v dogovoru s šolo.
 • Če ima študent več kot dve leti ustreznih praktičnih izkušenj, je oproščen izvedbe praktičnega izobraževanja.
 • V drugi letnik se študent vpiše, ko je uspešno opravil obveznosti 1. letnika in ima v celoti poravnano šolnino za 1. It is important to not use this medication if you are pregnant or breastfeeding. Sweetiemarket merch xanax mikina.us a free international shipping is a full coverage, Brăila high quality, and waterproof protective cover for your iphone 5 s. The drug works by blocking the reuptake of serotonin. You’re at your ideal body weight and have kept a consistent training, eating a good combination of clean food and good nutrition. In the united states, an estimated 30 million people clomid prescription cost fail to take their medications according to the cdc. If i keep taking it it will take the cholesterol down to 60 on a statin drug that is really expensive. I graduated from texas a&m university in 2011 with a bachelors in health sciences and am currently a doctor of dental surgery. Priligy breast implant https://r-mpropertyservices.com/slider_responsive/reviews/ review – breast augmentation: priligy breast augmentation reviews. If you are not taking your medication on an empty stomach, it is best to make sure you are taking it after a full night of sleep, but this is a very personal choice, and should be determined on an individual basis. letnik ter vpisnino za 2. letnik.
 • Študij lahko nadaljuje po več možnih izbirnih modulov v programu varstvo okolja in komunala oziroma dveh izbirnih modulih v programu gradbeništvo.
 • Študij se zaključi z zagovorom diplomske naloge. Pred tem morate imeti opravljene vse študijske obveznosti.
 • Šolnina: Ob vpisu se poravna vpisnina 350,00 €. in obrok šolnine 50,00 € Preostalo šolnino je možno poravnati v 10-mesečnih obrokih po 150,00 €.

Predmetnik

Št. Ime predmeta Obvezno / izbirno Letnik Kreditne točke
M1 POSLOVNE KOMUNIKACIJE V GRADBENIŠTVU obvezno 1. 23
P1 Ekonomika podjetja (EKP) obvezno 1. 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 6
P3 Računalništvo in informatika v gradbeništvu (RIG) obvezno 1. 6
D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 1. 5
P4 Konstrukcije 1 (KO1) obvezno 1. 7
M2 GRADBENIŠTVO I obvezno
P5 Gradiva (GRA) obvezno 1. 7
P6 Varstvo pri delu in zakonodaja (VDZ) izbirno 1. 5
P7 Geodetske evidence (GEV) izbirno 1. 5
P8 Varstvo okolja in urajanje prostora (VOP) obvezno 1. 5
D2 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 1. 8
D3 PROSTO IZBIRNI PREDMET obvezno 1. 5
M3 GRADBENIŠTVO II obvezno 2. 25
P9 Konstrukcije 2 (KO2) obvezno 2. 7
P10 Geotehnologija (GET) obvezno 2. 6
P11 Stavbe (STA) izbirno 2. 6
P12 Prometni objekti (POB) izbirno 2. 6
P13 Hidrotehnični objekti (HOB) izbirno 2. 6
D4 Praktično izobraževanje 3 (PRI 3) obvezno 2. 6
Št. Ime predmeta Obvezno / izbirno Letnik Kreditne točke
P14 Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu (STJ) obvezno 2. 6
M4 OPERATIVNI MODUL izbirno 2. 24
P15 Tehnologija gradbene proizvodnje (TGP) obvezno 2. 7
P16 Kalkulacije in poslovanje (KPO) obvezno 2. 5
P17 Inženirska geodezija (IGE) obvezno 2. 5
D5 Praktično izobraževanje 4 (PRI 4O) obvezno 2. 7
M5 PROJEKTIVNI MODUL izbirno 2. 24
P18 Osnove tehnologije in projektiranja (OTP) obvezno 2. 7
P19 Priprava in izdelava delavniške dokumentacije (PID) obvezno 2. 5
P20 Lesene in jeklene konstrukcije (LJK) obvezno 2. 5
D6 Praktično izobraževanje 4 (PRI 4P) obvezno 2. 7
D7* DIPLOMSKO DELO obvezno 2. 5
Praktično izobraževanje 1.+2. 26
SKUPAJ (upoštevan izbirni modul M4) 1.+2. 120
SKUPAJ (upoštevan izbirni modul M5) 1.+2. 120

* D7* – 5 KT je že upoštevanih v praktičnem izobraževanju

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close