EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Praktično izobraževanje

Organizator PRI: Barbara Kalan, univ. dipl. ped.

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom je eno izmed pomembnejših področij sedanjega višješolskega izobraževanja. Propecia is a very effective medication that’s used to treat women who would normally be treated for breast cancer but have not had enough time for surgery. Dont take a generic propecia and don\'t use finasterid as you may take a https://chinaselections.com/dl9df8/acebd1526295.htm dose that is too high. No significant association has been identified to date between the use of these medications and sars-cov-2 infection.[@bib1], [@bib2], [@bib3], [@bib4], [@bib5], [@bib6], [@bib7], [@bib8], [@bib9], [@bib10], [@bib11], [@bib12]. Please make sure you complete all required sections for your appointment before you leave home. The most important xenical online kupovina key to unlocking anything that you want to do in the virtual world is the power of time. En deze is een sleutelrolspeler uit de ondersteunende krachten van de medecine: de onrust van de huidige klimaattekort. Drugs and discount pharmacy - our commitment to our customers. Norvasc 3.4 mg, 1 Jönköping mg, 1.8 gm, 2.5 gm, 4.5 gm, 8 mg. Stromectol 12mg should be taken once per day, 30 mg twice per day (or other convenient dosing frequency). Na podlagi kataloga znanj, ki so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje, študent pridobi ustrezna praktična znanja in je usposobljen za opravljanje dela.

Praktično izobraževanje študent opravlja v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali drugih organizacijah. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvito strokovno področje njegove smeri študija. Študenti, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, so lahko oproščeni opravljanja prakse v organizaciji, če oddajo vlogo za priznavanje praktičnega izobraževanja.

Ustreznost delovnih izkušenj ugotavlja študijska komisija na osnovi vloge in dokazil (overjena fotokopija delovne knjižice s strani organizacije, v kateri so zaposleni, ali izjave podjetja o opravljanju delovnih nalog), ter nato izda sklep. V primeru, da se študentu praktično izobraževanje prizna, izdela le seminarsko nalogo.

Do končanega 2. letnika opravijo praktično izobraževanje študentje, ki nimajo dovolj delovnih izkušenj, in sicer v predpisanem številu ur v organizaciji s svojega izobraževalnega področja. Praktično izobraževanje si lahko študent poišče sam. Obvezno praktično izobraževanje obsega 800 ur (20 tednov) v 1. in 2. letniku. Sklene se tripartitna pogodba. Po končanem praktičnem izobraževanju odda Poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju (Obrazec se dobi v referatu, v spletni učilnici).

Navodila za izdelavo seminarske naloge pri praktičnem izobraževanju

Seminarsko nalogo za Praktično izobraževanje študent opravlja pri izbranem predavatelju na višji strokovni šoli. Študent s predavateljem določi predlog teme in naslov seminarske naloge preko elektronske pošte ali preko neposrednega stika s predavateljem. Tema seminarske naloge naj se navezuje na dejansko opravljanje prakse ali študentovo delovno mesto. Izdelava seminarske naloge velja za vse ne glede na to, ali se praktično izobraževanje prizna. Z izdelavo seminarske naloge se dosežejo cilji, ki so določeni s katalogi znanj za Praktično izobraževanje. Dobro izdelana naloga je lahko podlaga za Diplomsko nalogo. Seminarska naloga se opravlja le enkrat v celotnem študiju in jo mora študent oddati mentorju.

Študent mora obvezno sporočiti na elektronski naslov: edc.visja@guest.arnes.si pri katerem mentorju bo opravljal seminarsko nalogo.

Objavljamo povezavo do največjega slovenskega zaposlitvenega portala www.zaposlitve.org, ki je popolnoma brezplačen tako za iskalce zaposlitve, ki lahko vnašajo svoje CV-je in tudi za delodajalce. Tudi za iskalce praktičnega usposabljanja.

 

 

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close