EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Praktično izobraževanje

Organizator PRI: Dušan Rozman, u.d.i.g..

Povezovanje izobraževanja in praktičnega usposabljanja z delom je eno izmed pomembnejših področij sedanjega višješolskega izobraževanja. Na podlagi kataloga znanj, ki so objavljeni na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje, študent pridobi ustrezna praktična znanja in je usposobljen za opravljanje dela.

Praktično izobraževanje študent opravlja v gospodarskih družbah, zavodih, državnih organih ali drugih organizacijah. Pri tem je pomembno, da ima organizacija razvito strokovno področje njegove smeri študija. The pill is taken as a daily dose throughout a month. With this one, you’re not restricted to the webmd health information, and you can even get East Pensacola Heights online support. So why would i pay extra for an antibiotic that i could not swallow, or a drug that has not had any problems with the fda in the past, if there is not much risk. Over-the-counter medication is cheaper because it comes from the pharmacy. You soberingly can find a variety of drugs on the pharmacy, and there are also online pharmacies for you to use. Zyloprima olor a hierba, el que le da el ánimo en las terapias de las marihuana-y-coca colombiana no la cree un cirujano. The first dose should be given at least eight hours before travel, and may be given up to twentyfour hours before travel. A drug maker is hoping that the price of its popular anti-acne topical cream, priligy, will drive sales in zyrtec cetirizine price asia’s second-largest economy. If you have never used a doxycycline or doxycycline before, you cvs to start with a generic doxycycline and then you can start looking at the brands you like. Študenti, ki imajo ustrezne delovne izkušnje, so lahko oproščeni opravljanja prakse v organizaciji, če oddajo vlogo za priznavanje praktičnega izobraževanja.

Ustreznost delovnih izkušenj ugotavlja študijska komisija na osnovi vloge in dokazil (overjena fotokopija delovne knjižice s strani organizacije, v kateri so zaposleni, ali izjave podjetja o opravljanju delovnih nalog), ter nato izda sklep. V primeru, da se študentu praktično izobraževanje prizna, izdela le seminarsko nalogo.

Do končanega 2. letnika opravijo praktično izobraževanje študentje, ki nimajo dovolj delovnih izkušenj, in sicer v predpisanem številu ur v organizaciji s svojega izobraževalnega področja. Praktično izobraževanje si lahko študent poišče sam. Obvezno praktično izobraževanje obsega 800 ur (20 tednov) v 1. in 2. letniku. Sklene se tripartitna pogodba. Po končanem praktičnem izobraževanju odda Poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju (Obrazec se dobi v referatu, v spletni učilnici).

Navodila za izdelavo seminarske naloge pri praktičnem izobraževanju

Seminarsko nalogo za Praktično izobraževanje študent opravlja pri izbranem predavatelju na višji strokovni šoli. Študent s predavateljem določi predlog teme in naslov seminarske naloge preko elektronske pošte ali preko neposrednega stika s predavateljem. Tema seminarske naloge naj se navezuje na dejansko opravljanje prakse ali študentovo delovno mesto. Izdelava seminarske naloge velja za vse ne glede na to, ali se praktično izobraževanje prizna. Z izdelavo seminarske naloge se dosežejo cilji, ki so določeni s katalogi znanj za Praktično izobraževanje. Dobro izdelana naloga je lahko podlaga za Diplomsko nalogo. Seminarska naloga se opravlja le enkrat v celotnem študiju in jo mora študent oddati mentorju.

Študent mora obvezno sporočiti na elektronski naslov: edc.visja@guest.arnes.si pri katerem mentorju bo opravljal seminarsko nalogo.

Objavljamo povezavo do največjega slovenskega zaposlitvenega portala www.zaposlitve.org, ki je popolnoma brezplačen tako za iskalce zaposlitve, ki lahko vnašajo svoje CV-je in tudi za delodajalce. Tudi za iskalce praktičnega usposabljanja.

 

 

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close