EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Varstvo okolja in komunala

Študij je ovrednoten s 120 KT.

Strokovni naziv: inženir/ka varstva okolja in komunale

Prenovljeni program VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE omogoča pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa skozi predavanja in praktičnih ekskurzij ter obveznega praktičnega izobraževanja na koncu vsakega študijskega leta.

Vpisni pogoji

Končan 4-letni srednješolski program z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo/splošno maturo.

Pomembna novost v višješolskem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja, ter šolanje na daljavo.

 • Študij traja dve leti. Sledi izdelava in zagovor diplomske naloge.
 • Študijski program je ovrednoten s 120 kreditni točkami po sistemu ECTS.
 • Predavanja so organizirana dvakrat tedensko po pet šolskih ur v popoldanskem času, od ponedeljka do petka, in potekajo v strnjeni obliki.
  Po zaključku predavanj posameznega predmeta sledi izpit.
 • Za vsak predmet EDC Višja strokovna šola priskrbi skripto.
 • Praktično izobraževanje si lahko izberete sami, oziroma se dogovorite s šolo in našimi poslovnimi partnerji.
 • Če ima študent več kot dve leti ustreznih praktičnih izkušenj, je oproščen izvedbe praktičnega izobraževanja.
 • V drugi letnik se študent vpiše, ko je uspešno opravil obveznosti 1. letnika in ima v celoti poravnano šolnino za 1. letnik ter vpisnino in šolnino za 2. letnik.
 • Študij lahko nadaljuje po več možnih izbirnih modulov v programu varstvo okolja in komunala oziroma dveh izbirnih modulih v programu gradbeništvo.
 • Študij se zaključi z zagovorom diplomske naloge. Pred tem morate imeti opravljene vse študijske in finančne obveznosti.
 • Šolnina: Ob vpisu se poravna vpisnina 500,00 €. in šolnino za letnik v višini 2.000,00 €. Možno je šolnino poravnati v 5-mesečnih obrokih po 400,00 €. Diplomsko delo znaša 500,00€.

Predmetnik

Št. Ime modula/predmeta/druge sestavine Obvezno / izbirno Letnik Kreditne točke
M1 KOMUNIKACIJA obvezno 1 20
P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) obvezno 1 6
P2 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1 5
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1 6
D1 Praktično izobraževanje 1K (PRI 1K) obvezno 1 3
M2 NARAVOSLOVNE OSNOVE obvezno 1 11
P4 Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1) obvezno 1 4
P5 Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2) obvezno 1 4
P6 Tehnično risanje in dokumentacija (TRD) obvezno 1 3
M3 OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEMI obvezno 1 29
P7 Oskrba z vodo (VOD) obvezno 1 6
P8 Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV) obvezno 1 6
P9 Gospodarjenje z odpadki (GOD) obvezno 1 7
D2 Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S) obvezno 1 10
M4 ZAKONODAJA IN EKONOMIKA obvezno 2 12
P10 Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ) obvezno 2 5
P11 Okoljske dajatve in financiranje (ODF)* izbirno* 2 5
P12 Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP)* izbirno* 2 5
D3 Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z) obvezno 2 2
M5 UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE izbirno 2 18
P13 Urbanizem (URB) obvezno 2 5
P14 Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo (ZHS) obvezno 2 3
P15 Komunalna energetika (KOE) obvezno 2 4
D4 Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U) obvezno 6
M6 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA izbirno 2 20
P16 Prometne in zelene površine (PZP)** izbirno** 2 5
P17 Zimska služba (ZIM)** izbirno** 2 5
P18 Urejanje podeželja in varstvo narave (PVN)** izbirno** 2 5
P19 Toplogredni plini (TGP)** izbirno** 2 5
P20 Sanacija starih bremen in naravnih nesreč (SAN)** izbirno** 2 5
P21 Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)** izbirno** 2 5
D5 Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J) obvezno 2 5
M7 INDUSTRIJSKO ONEZNAŽEVANJE izbirno 2 18
P22 Energija v proizvodnji (ENE) obvezno 2 4
P23 Varstvo zraka (VAZ) obvezno 2 4
P24 Požarna, procesna in tehnološka voda (PPT) obvezno 2 4
D6 Praktično izobraževanje 2I (PRI 2I) obvezno 2 6
M8 VARSTVO OKOLJA V PROIZVODNJI izbirno 20
P19 Toplogredni plini (TGP)** izbirno** 2 5
P20 Sanacija starih bremen in naravnih nesreč (SAN)** izbirno** 2 5
P21 Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD)** izbirno** 2 5
P25 Čiščenje industrijskih odpadnih voda (ČIV)** izbirno** 2 5
P26 Hrup (HRP)** izbirno** 2 5
P27 Nevarne snovi v proizvodnji (NSP)** izbirno** 2 5
D7 Praktično izobraževanje 2P (PRI 2P) obvezno 5
prosto izbirni predmet obvezno 5
D8 diplomsko delo obvezno 5 ***

* izbere se eden od obeh predmetov
** izberejo se trije od šestih predmetov
*** študent/študentka dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja

Izbirni moduli:

 • urejanje prostora in javne službe
 • komunalna infrastruktura

ali

 • industrijsko onesnaževanje
 • varstvo okolja v proizvodnji

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close