EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Vpis

INFORMATIVNI DAN

Vabimo vas, da se nam pridružite na informativnem dnevu :

v petek, 16.2.2024, ob 17.00 in

soboto 17.2.2024, ob 11.00.

Lepo pozdravljeni!

VABILO NA VPIS:

PRVI PRIJAVNI ROK

Rok za oddajo Prijave za vpis na višjo strokovno šolo je od 13.februarja do 18. marca 2023. Elektronski prijavni obrazec za vpis dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani, ga podpišete ter ga pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje.

ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

O izidu izbirnega postopka boste obveščeni najpozneje do 21. julija 2023. Oddati smete samo eno prijavo. Vpis kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi Prijave za vpis, se opravi do 25. avgusta 2023.

Vpis sprejetih s prvo prijavo bo potekal do 25.8.2023 na Višji strokovni šoli EDC Kranj.

Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2003, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev morajo biti overjena.

Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2003 oziroma diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljeni delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer:

  • spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega oziroma zadnjih dveh letnikov

oziroma,

  • spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002 ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj

oziroma,

  • spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste končali srednjo šolo v tujini.

PROSTA VPISNA MESTA

gradbeništvo 30 5
varstvo okolja in komunala 30 5

DRUGI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višjo strokovno šolo se na prosta mesta lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Prosta vpisna mesta bodo objavljena 24. avgusta 2023 na spletni strani http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

Oddati smete samo eno prijavo.

Višješolska prijavna služba bo do 31. septembra 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na šoli VSŠ EDC Kranj do začetka študijskega leta.

Pri vpisu je potrebno na vpogled predložiti original zaključnega spričevala srednje šole (štiriletne ali program 3+2) ali dokazila o opravljenem poslovodskem/delovodskem/mojstrskem izpitu in preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika (vpisni pogoji) ter poravnati vpisnino 500,00 € in šolnina za šolsko leto oz. obrok šolnine 250,00 €.  Prinesti morate še dve svoji fotografiji.  Šolnino po obrokih je možno poravnati v 8 mesečnih obrokih po 250,00 €.

Vpis sprejetih z 2. prijavo bo potekal, do 30. septembra 2023.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo šolo do 30. septembra 2023.

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close