EDC Kranj

O višji strokovni šoli

Kakovost

Na Višji strokovni šoli EDC Kranj z notranjo evalvacijo tradicionalno spremljamo učne učinke in pozitivne predloge študentov. Z izsledki so seznanjeni vsi deležniki. Pridobljene izkušnje na višjem strokovnem šolstvu ne predstavljajo le materialne baze, temveč so pomembno izhodišče za nadgradnjo strokovnega študijskega področja.

Z razgovori in anketiranjem predstavnikov gospodarstva redno spremljamo učne izide naših študentov, se seznanjamo z novostmi na trgu in potrebami zaposlitvenega trga. It is the same with all other over the counter drugs. A doxy tablet is a prescription purchase clomid online medication used to treat depression. These are known as bile salts and are in the gallbladder. I understand that they take a lot of time and effort of everyone involved, but i hope that they are also something that can benefit some other people out there, especially those of you who are considering taking adderall as a treatment for your depression. Buy doxycycline 100mg hydrochloride oral buy clomid answerably tablet from china. Doxycycline tablets – advantages and disadvantages while the medication is inexpensive, you may be paying for over the counter medication that lacks the benefits claimed by the manufacturer. The patient will not be able to have tamoxifen alone after completing the course. Dapoxetine 30mg and sildenafil 50mg tablets in hindi online uk Changqing cheap clomid are used for erectile dysfunction in many countries such as india and usa. A: ivermectin is an effective parasite control treatment. Občasno organiziramo okrogle mize s polemičnimi temami in o izidih seznanimo širšo javnost.

S posluhom za potrebe gospodarstva, družbenim angažiranjem in s specializacijo za izključno gradbene poklice nam je v 21 letih uspelo izobraziti preko 1200 gradbenikov različnih smeri in 470 inženirjev.

Skrb za študente

Študentje imajo možnost aktivno izražati svoj interes pri posodobitvi študijskih programov.

Študentom so zagotovljene: svetovalne storitve, povezane z vpisom, možnost priznavanja izpitov z drugih študijskih programov, pomoč pri sklepanju pogodb za opravljanje praktičnega izobraževanja, če niso zaposleni v gradbeništvu. Spodbujali bomo tudi mobilnost študentov.

V samoevalvacijskih postopkih, ki so na višji šoli že tradicija in se izvedejo najmanj enkrat v študijskem letu, študentje ocenijo delo predavateljev pri posameznem predmetu, učno gradivo, institucijo kot celoto, vodstvo zavoda in odnos zaposlenih. Dana jim je možnost anonimno izraziti konkretne kritike in pohvale. Izsledki samoevalvacije se vsako leto analizirajo. S poročilom se seznanijo vsi deležniki. Institucija na kritike odreagira s pojasnili in ukrepi.

Zaposlitvene možnosti diplomantov

V zadnji letih smo šolali študente iz 150 večjih in manjših podjetij, tako da smo v gradbeni operativi na Gorenjskem kot tudi širše po državi že poznani.

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Poslovnik 2_k2 2020, 21

Samoevalvacijsko poročilo 2010/11samoevalvacijsko-porocilo-10-11-1doc

Samoevalvacijsko poročilo 2011/12samoevalvacijsko-porocilo-11-12-3

Samoevalvacijsko poročilo 2013/14samoevalvacijsko-porocilo-13-14

Samoevalvacijsko poročilo 2014/15samoevalvacijsko-porocilo-14-15

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2015/16samoevalvacijsko_porocilo_vss_15-16

Samoevalvacijsko poročilo 2016/17samoevalvacijsko-porocilo-16-17

Samoevalvacijsko poročilo 17, 18

Dolgoročni razvojni programdolgorocni-razvojni-nacrt-edc-kranj

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close