EDC Kranj

O višji strokovni šoli

Kakovost

Na Višji strokovni šoli  z notranjo evalvacijo tradicionalno spremljamo učne učinke in pozitivne predloge študentov. Z izsledki so seznanjeni vsi deležniki. Pridobljene izkušnje na višjem strokovnem šolstvu ne predstavljajo le materialne baze, temveč so pomembno izhodišče za nadgradnjo strokovnega študijskega področja.

Z razgovori in anketiranjem predstavnikov gospodarstva redno spremljamo učne izide naših študentov, se seznanjamo z novostmi na trgu in potrebami zaposlitvenega trga. Občasno organiziramo okrogle mize s polemičnimi temami in o izidih seznanimo širšo javnost.

S posluhom za potrebe gospodarstva, družbenim angažiranjem in s specializacijo za izključno gradbene poklice nam je v 21 letih uspelo izobraziti preko 1200 gradbenikov različnih smeri in 470 inženirjev.

Skrb za študente

Študentje imajo možnost aktivno izražati svoj interes pri posodobitvi študijskih programov.

Študentom so zagotovljene: svetovalne storitve, povezane z vpisom, možnost priznavanja izpitov z drugih študijskih programov, pomoč pri sklepanju pogodb za opravljanje praktičnega izobraževanja, če niso zaposleni v gradbeništvu. Spodbujali bomo tudi mobilnost študentov.

V samoevalvacijskih postopkih, ki so na višji šoli že tradicija in se izvedejo najmanj enkrat v študijskem letu, študentje ocenijo delo predavateljev pri posameznem predmetu, učno gradivo, institucijo kot celoto, vodstvo zavoda in odnos zaposlenih. Dana jim je možnost anonimno izraziti konkretne kritike in pohvale. Izsledki samoevalvacije se vsako leto analizirajo. S poročilom se seznanijo vsi deležniki. Institucija na kritike odreagira s pojasnili in ukrepi.

Zaposlitvene možnosti diplomantov

V zadnji letih smo šolali študente iz 150 večjih in manjših podjetij, tako da smo v gradbeni operativi na Gorenjskem kot tudi širše po državi že poznani.

POSLOVNIK KAKOVOSTI

Poslovnik 2_k2 2020, 21

Samoevalvacijsko poročilo 2010/11samoevalvacijsko-porocilo-10-11-1doc

Samoevalvacijsko poročilo 2011/12samoevalvacijsko-porocilo-11-12-3

Samoevalvacijsko poročilo 2013/14samoevalvacijsko-porocilo-13-14

Samoevalvacijsko poročilo 2014/15samoevalvacijsko-porocilo-14-15

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2015/16samoevalvacijsko_porocilo_vss_15-16

Samoevalvacijsko poročilo 2016/17samoevalvacijsko-porocilo-16-17

Samoevalvacijsko poročilo 17, 18

Dolgoročni razvojni programdolgorocni-razvojni-nacrt-edc-kranj

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close